Veisten postkort

Velkommen til Familie og avlastningssenteret i Gausdal (FAG).

Beliggenhet - landlige omgivelser i Vestre Gausdal - halvtime fra Lillehammer by - Omgivelsene innbyr til ro og fantastiske opplevelser i natur og fjell områdene.

Hovedformålet til FAG er å jobbe med forebyggende arbeid og samfunnsintegrering i vid forstand.
Driften av FAG finansieres av private og offentlige midler. Våre vedtekter sier at vi ikke kan ta ut aksjeutbytte.
Vi oppfatter oss selv som en samfunnsnyttig virksomhet.

Vår  modell tar utgangspunkt i de bygninger som tilderer er anvendt som poststed, skysstasjon og et populært landhotell. Det hele startet i 1846. Gjestene var gjennomreisende, men også kjente kunstnere og forfattere som søkte dette naturskjønne området. Her kunne en samle seg og hente inspirasjon fra naturen. Luften rundt Lillehammer ble oppfattet som spesiell var helsebringende, og det trakk mennesker fra byer og utland. Det ble i begynnelsen av forrige århundre bygd mange sanatorier og sykehus for personer med turberkolose og luftveisproblemer i området. 

I dag drives Veisten Landhotell av "Familie og avlastningssenteret i Gausdal" (FAG), hvor det tilbys et arbeidsfellesskap for mennesker som av ulike årsaker, ofte knyttet til psykisk helse og/eller rus, blir en del av vårt bo og arbeidsfellesskap. Målet vårt er å tilby den enkelt gjest en mulighet til å kunne leve og etablere et meningsfylt  liv.  Dette til tross for de begrensninger som vedkommende har med i sin ryggsekk, og som ligger i bunn og hindrer endring og utvikling.

Gjennom vårt bo og arbeidsfellesskap tilrettelegger vi en sosial og personlig endringsprosess, hvor målet er å finne hver enkelt persons iboende ressurser og muligheter. Gjennom individuelt tilrettelegging og brukermedvirkning vil samspillet i vårt bofellesskap kunne gi kontroll og bane vei for et selvstendig og meningsfylt liv . Kun gjennom tett samarbeid og samhandling kan man oppnå endringer. Mennesker med psykiske utfordringer vil gjennom vår modell være med på å finne seg til rette hos oss og utvikle tilpassede strategier for å mestre sine utfordringerog psykiske belastninger. 

Den eksistensielle dimensjonen gis plass og grunnlag for refleksjoner. Håp  og bedring av sin livskvalitet står sentralt i vår tilnærming til våre medmennesker som over tid har slitt med psykiske utfordringer og stress.  Personen skal kunne leve et meningsfylt liv til tross for sin egen psykiske belastning.

FAG har valgt et samspill og samhandling med våre brukere gjennom en hverdag som tar utgangspunkt i forskjellige interesse områder som  fanger opp brukerens ressurser og interesser.

FAG vektlegger tett individuell oppfølging og et nært tverrfaglig samarbeid med plasseringskommunene.

Kontaktinfo:
Ring Geir på tlf. 918 37 366

Adresse: Veistengutua 37, 2653 Vestre Gausdal
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 91 11 14 75 / 940 32 609

Les våre brosjyrer:
Ettervern       Finn retningen
Ettervern                Finn Retningen