Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/3/f/fagas/www/Velkommen/templates/newtime/functions.php on line 182

 Kompetanseex1

Personalgruppen som FAG disponerer er en en veletablert og samkjørt gruppe med felles faglig og etisk forankring. For å opprettholde strukturen og innholdet er personalets samlede kompetanse bygd opp for å gi en allsidig faglig tilnærming basert på den mestringspedagogiske plattformen.

Vår personalgruppe er tverrfaglig sammensatt og har en sosialfaglig bakgrunn, men også andre relevante fagområder som kan komplementere det tilbud som gis barn og unge som har behov for en trygg og forutsigbar omsorgssituasjon, hvor kontinuitet legges til grunn.

Vår personalgruppe står jevnlig under veiledning og opplæring i organisasjonen. Denne gis både med interne krefter, men vi henter også inn spisskompetanse utenfor vår egen organisasjon.

Personlig egnethet er samtidig en viktig egenskap for å vise engasjement og innlevelse i personens situasjon.

 

 

Samarbeid og koordinering
For å sikre et samkjørt og koordinert personale er det av betydning å arbeide med følgende områder:

  • Personale må ha en felles oppfatning av verdigrunnlaget driften av avlastningssenteret er tuftet på.
  • Personalet trenes i å være forutsigbare og tydelige.
  • Personale skal respektere og samhandle med hver enkelt faggruppes egenart og kompetanse.
  • Personalet skal vise respekt for barn og ungdoms etniske, sosiale bakgrunn, religion og kjønn
  • Personalet skal representere en faglig metodikk som er forankret i humanistiske og vitenskapelige prinsipper.
  • Personalet skal respektere og forholde seg til bestemmelsene i taushetsplikten.

 

Språk
Vår personalgruppe behersker norsk godt og kan gjøre seg godt forstått både muntlig og skriftlig.

Samarbeidsplikt mellom partene
FAG vil samarbeide lojalt under gjennomføringen av oppdraget og følge de prosedyrer og regler som er avtalt.

Kvalitetssystem
FAG har samlet alt av prosedyrer og arbeidstiner i et eget online system. Her har alle ansatte tilgang. 

Vi har også våre rapporteringer elektronisk, fra daglige til ukentlige rapporter. 
Vi følger opp at alt fungerer etter intensjonene, og registrerer alle avvik.
Kvalitetssyhstemet følger reglene i forhold til ISO 9001.

Vi samarbeider med offentlige og frivillige organisasjoner. FAG tilrettelegger for integrering og inkludering av mennesker som av ulike årsaker står i behov for slike tiltak.