Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/3/f/fagas/www/Velkommen/templates/newtime/functions.php on line 182

KARTLEGGING  SKJERMING SKREDDERSØM AV INDIVIDUELL PLAN


 

                                              Målgrupper

Ungdom og unge voksne som av ulike årsaker faller utenfor utdanning og arbeidsliv grunnet rus, psykiske lidelser eller drop-out problematikk.

Kartlegging av unge voksne 

FAG tilbyr oppfølging og kartlegging av unge voksne i alderen 24 – 30 år i situasjoner hvor hjelpeapparatet ikke oppnår nødvendig kontakt for å komme i posisjon og utarbeide en individuell plan som inkluderer de unge i arbeid, utdanning og på sosiale arenaer.

Våre kartleggingsarenaer 

FAG tilbyr tett og individuell oppfølging på en annen arena enn i hjemmet. Gjennom gode relasjoner, aktiviteter og opplevelser i et godt tilrettelagt miljø i Spania eller i Gausdal, skapes forutsetningene og mulighetene for å bli kjent med den unge slik han/hun er.

Overordnet målsetting

Modellen vår har som mål å fange opp unge voksne som faller utenfor utdanning og arbeidsliv  og som blir fulgt tett opp 24 / 7 på annen arena utenfor egen kommune og med mål om rask tilbakeføring til egnet aktivitet og eller arbeid/utdanning.

Samarbeid på tvers

Samarbeid mellom det offentlige hjelpeapparatet og ideelle organisasjoner om kartlegging og tilrettelegging for at ungdom og unge voksne som faller utenfor arbeidsliv kan føres hurtig tilbake til aktivitet, arbeid eller utdanning. Samhandling gjennom det offentlige hjelpeapparatet koordineres gjennom en samkjørt ansvarsgruppe.

Skreddersydd individuell plan

Utarbeiding og skreddersøm av individuell plan utarbeides på alternativ arena,  hvor brukermedvirkning og gode relasjoner, skaper grunnlag for en realistisk og skreddersydd individuell plan.

 

Tverrfaglig kompetanse

FAG samarbeider med flere aktører og ulik kompetanse i kartleggingsarbeidet . Det benyttes ulike arenaer og settinger for å mobilisere motivasjon og krefter blant de unge som gir mestringstro og en positiv innstilling til eget liv og muligheter. Et tverrfaglig team gir sterk individuell støtte og samhandler med den unge gjennom aktiviteter, opplevelser og den gode samtalen.

Tidsrammer og innhold

Kartleggings tiden er beregnet fra 3-ukers opphold og opp til 3 måneder. Tidsrammene avtales individuelt med hjelpeapparatet.

Rapportering og kartleggingsrapport

I løpet av kartleggingsperioden vil det bli utarbeidet en rapport som viser ressurser og muligheter synliggjort gjennom en individuell plan og hvordan forvaltningsnivåene på en best mulig måte kan koordinere og samhandle de mål som skal nås.

Oppdragsgiver vil underveis i kartleggingen motta rapportering som viser utviklingen til den som kartlegges,

HMS / Internkontroll

FAG har eget tilpasset HMS og kvalitetssystem/internkontroll som anvendes i de ulike oppdrag som utføres.

For ytterligere informasjon: 
Fagansvarlig: Alf Stokke: Tlf. 94 03 26 09

Daglig leder: Geir Marthinsen 91 83 73 66