Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/3/f/fagas/www/Velkommen/templates/newtime/functions.php on line 182

Målgrupper

page vinter2

Personer som av ulike årsaker faller utenfor utdanning og arbeidsliv grunnet rus, psykiske lidelser eller drop-out problematikk.

FAG tilbyr unge voksne som av ulike årsaker sliter med psykisk  helse rus til et opphold for kartlegging og /eller ettervern. Vi kan tilby skreddersydde ettervernsopplegg ut fra de forutsetninger og behov hver enkelt måtte ha.

FAG har et svært begrenset antall plasser for å sikre god indidviduell oppfølging.

Mål for målgruppen Vi vil sammen med de som trenger det utarbeide en reell og individuell plan som fokuserer på å finne en ny retning. Dette knyttet til den enkeltes iboende positive ressurser og ikke la tidligere begrensninger styre endringsarbeidet. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er et must for å utarbeide en individuell plan, hvor en oppnår et reelt eierforhold fra start til ferdig utarbeidet plan. Arenaer Planen utarbeides i Gausdal, eller alternativt Spania. Her får vi sammen med brukeren tid, rom og ro til å reflektere over hvor de står i livet, og hvilke retninger som kan være aktuelle. 

Gjennom vårt bo og arbeidsfellesskap tilrettelegger vi en sosial og personlig endringsprosess, hvor målet er å finne hver enkelt persons iboende ressurser og muligheter. Gjennom  individuelt tilrettelegging og brukermedvirkning vil samspillet i vårt bofellesskap kunne gi kontroll og bane veien for et selvstendig og meningsfylt liv . Kun gjennom tett samarbeid og samhandling kan man oppnå endringer. Mennesker med psykiske   utfordringer vil gjennom vår modell være med på å finne seg til rette hos oss og utvikle tilpassede strategier for å mestre sine utfordringerog psykiske belastninger. 

Den eksistensielle dimensjonen gis plass og grunnlag for refleksjoner. Håp  og bedring av sin livskvalitet står sentralt i vår tilnærming til våre medmennesker som over tid har slitt med psykiske utfordringer og stress.  Personen skal kunne leve et meningsfylt liv til tross for sin egen psykiske belastning.

FAG har valgt et samspill og samhandling med våre brukere gjennom en hverdag som tar utgangspunkt i forskjellige interesse områder som  fanger opp brukerens ressurser og interesser.

Bo og arbeidsfellesskap

FAG er et delt selskap hvor driften av Landhotellet er en avdeling. Det er egen profesjonell stab som jobber med landhotell driften. Den andre avdelingen er miljøterapeuter og miljøarbeidere som bor og lever sammen med brukerne i egne boliger på tunet.

Vår filosofi og tilrettelegging er å møte våre brukere ved å trekke de inn i ulike funksjoner og oppgaver på hotellet. I stedet for klient status, får de oppgaver som samsvarer med deres interesser. Det kan være kokk, snekker, vaktmester, gartner, etc.

Interessefeltet de går inn i blir kartlagt i innledningsfasen hos FAG. På denne måten leter vi etter ressurser og interesser som kan få frem mestring og selvtillit. Denne tilnærmingen sikrer aktiv brukermedvirkning og gode relasjoner og samspill kan bygges mellom våre fagfolk i driften av landhotellet og miljøstaben.

Relasjonene mellom de brukere og miljøstaben utvikles ikke bare gjennom tilrettelagt aktivitet, en like mye gjennom den gode samtalen og felles opplevelser som knyttes til livsglede.

Tilhørighet

FAG arbeider bevisst for å skape tilhørighet til miljøet i vårt bo og arbeidsfellesskap. Vi fremelsker den positive følelsen av at hver og en betyr noe i bofellesskapet . Hver og en utvikler gradvis sin identitet.  Å leve og fungere i vårt bo – og arbeidsfellesskapet skal oppleves positivt, meningsfylt og givende. Det skal handle om å roe ned det travle og stressende i våre liv, og finne andre dimensjoner enn stress og fart.